Preek van 12 maart 2017

12 maart.1De weg naar Pasen is als een reis. We trekken van verhaal naar verhaal en komen als het ware steeds dichter bij de kern van dit bestaan: liefde, de scheppende kracht van G’D. Liefde die sterker is dan alle dood. De officiële naam van deze tweede zondag van de 40dagentijd luidt: reminiscere. Dat betekent: Zondag ‘Gedenk toch uw barmhartigheid, lieve G’D!’ Lees verder

Preek van 5 maart 2017

5 maart.1

Het is vandaag de eerste zondag van de 40dagentijd. Over precies 7 weken is het Pasen. Zeven?, denk je dan misschien. Zeven weken x zeven dagen, dat is toch 49 en geen 40. Dat klopt. Maar we zijn natuurlijk al gaan tellen vanaf Aswoensdag, afgelopen week en daarnaast tellen de zondagen in de veertigdagentijd niet mee, want die zijn zelf al een stukje Pasen. Een herinneringsdag voor het lege graf. Lees verder

Op reis naar het licht van Pasen

Afgelopen zondag, 5 maart 2017, vierden we de eerste zondag van de Veertigdagenperiode. De reis naar het licht van Pasen begon met medewerking van Theo de Jong en zijn zoon. Zij vertolkten een tweetal prachtige liederen over de cirkel van het leven, waarin je bewust of onbewust samen met de eeuwige je levensreis maakt. De kinderen in de kindernevendienst maakten  prachtige collages met zaken die je nodig hebt op deze reis.

Lees verder

Viering in de stijl van Taizé

Op zondag 26 februari vierden we in onze kerk weer een Taizédienst van schrift en tafel, waarbij dominee Annerien Groenendijk – gemeentelid en voormalig predikant van onze kerk – voorging. Het thema was ‘Stilte’, zeer passend bij Taizé. “Min de stilte in uw wezen, Zoek de stilte die bezielt, Zij die alle stilte vrezen hebben nooit hun hart gelezen, hebben nooit geknield” (Adama van Scheltema). Lees verder

Preek van 12 februari 2017

12-2.1Het is vandaag de vijfde zondag na Epifanie, vijf weken na het feest van Driekoningen. Nog altijd heeft de winter greep op ons leven, maar tegelijk merken we dat de dagen steeds weer langer worden. Het wordt lichter en langer lichter en we gaan op naar het voorjaar. Hopelijk geldt dat ook voor ons innerlijk. Krijgt het licht dat in duisternis verscheen ook steeds meer kracht in onze ziel. Lees verder

Zorg dat je begeerlijk blijft

De vierde zondag van dit jaar na Epifanie (verschijnen/verlichten), stond in het teken van het 10e gebod – gij zult niet begeren.
Begeren is een woord met een beladen connotatie, zoals jaloezie, je zinnen zetten op, graag willen bezitten, maar kan ook inhouden: verbinding zoeken met je lief. Begeerlijk willen zijn of worden voor haar of hem die je lief hebt. Er alles voor willen doen. Lees verder

Beter een goede buur…

ds. Saskia OssewaardeWe hadden deze zondag bijna een probleem, maar werden gered door een predikant met een vrij weekend. Dominee Saskia Ossewaarde uit ons buurdorp Egmond aan Zee, was bereid in te vallen voor gastpredikant Karin Hagg, die door ziekte verstek moest laten gaan. Fijn dat ze dat voor ons wilde doen! Lees verder

Hello, goodbye!

220117_6Een feestelijke viering met een gulle lach en een klein traantje! We namen afscheid van Evert Spee als ouderling van Frankenstate en actief kerkenraadslid, maar we mochten blij zijn met de bevestiging van Gerrie Moot als ouderling. Zij gaat zich specifiek richten op het jongste deel van onze gemeente. Verder werden Hilda Waardenburg en Anja & Rob Kofman voorgesteld als nieuwe leden van het college van collectanten, ofwel ‘de orde van de zaklopers’, volgens de vertaling van de kindernevendienst.  Lees verder