Kerk op locatie

De Protestantse Gemeente Bergen komt niet alleen op zondag in de Ruïnekerk bij elkaar. Ook op andere locaties in het dorp wordt het geloof gevierd, in de vorm van een leerhuis of kerkbijeenkomst. Om zich daarbij welkom te voelen, hoeft men overigens geen lid van onze gemeente te zijn.

Serviceflat ‘Frankenstate’
2e donderdag v/d maand
10.15 uur
contactpersoon: Jan Veldhuijzen van Zanten, 072-581 5115, j.veldhuijzenvanzanten@planet.nl

Woon/zorgcentrum ‘De Marke’
4e donderdag v/d maand
10.30 uur
contactpersoon: Ebelien Waanders-van Dijk, 072-589 9457, waandersvandijk@kpnplanet.nl