Kinderen in de kerk

Kinderen zijn bij de Protestantse Gemeente Bergen uiteraard van harte welkom! De Ruïnekerk beschikt over een kleine zijzaal, waar we een deel van de viering kindernevendienst houden. Ook de allerkleinsten kunnen daar terecht. De leiding van de kindernevendienst probeert zo veel mogelijk in te spelen op de thematiek van de viering, maar bij ons staat allereerst voorop dat kinderen met plezier naar onze kerk komen. Niets moet en veel mag!

Dunia & Luca

Elke zondag mag gevierd worden, maar natuurlijk besteedt de kindernevendienst extra aandacht aan de bijzondere dagen door het jaar heen: Palmzondag, Pasen, Pinksteren, Startzondag, de Gedachtenisdienst, Advent en Kerstmis.

kinderkerst 2014 (18 van 21)

Tijdens de periode van de zomervakantie (regio Noord-Nederland) is er geen kindernevendienst. We proberen dan wel te zorgen voor opvang voor de allerkleinsten. Voor de wat oudere kinderen ligt er altijd teken- en kleurmateriaal in de kerk klaar. De koster kan daar meer over vertellen..

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de leiding van de kindernevendienst:

Alberta Eppinga & Wim Wiersema:  albertaeppinga@hotmail.com of 072-581 755
Mariska de Kraker, mariska@dekraker.com of 072-589 7560